propvol!


Die Saal.  Die kombuis.  Die konsistorie.  Dis alles propvol goed!  Klere, boeke, kombuisgoed, huisgoed, speelgoed, plante, skoene, handsakke, naaldwerk en koekies!  Ou goed en nuwe goed. Ooo.... ons gaan lekker basaar hou!

Baie dankie aan almal vir al julle bydraes, ons waardeer dit verskriklik baie.

The hall.  The kitchen. The vestry.  They are all full to the rafters!  Clothes, kitchen things, and household items, toys, plants, shoes and handbags.  Neeedlework and cookies!  Old and new things.  Oooo... we are going to have a jolly bazaar!

A big thank you to everyone for all your donations, we appreciate every little bit.