Aankondigings: 29 April 2012

Verjaarsdae:  Baie geluk aan Francios Kitshoff wie die 1 Mei verjaar, en vir Nicky Monnig  en Mabel                           Steenbok wie albei op die 2de hulle verjaarsdae.....

Die maandbrief is uit.  Wees op die uitkyk daarvoor in die pos.

Daar is 'n kerkraadsvergadering op Donderdag 10 Mei om 18:30

Juffrou Annie Burger is laasweek die 19de April oorlede.  Sy was vroeer van die gemeente.