Krag van die opstanding

Handelinge 3:15 as kernvers: “So het julle Hom, die Leidsman na die lewe toe, doodgemaak, maar God het Hom uit die dood opgewek, en daarvan is ons getuies.”
Mens moet die krag van die opstandingsverhaal en die krag van die kultus nie onderskat nie . . . In Stories vir die lewe (bl 207) word vertel: “’n Russiese professor, ʼn lid van die Kommunistiese Party, het een April-oggend voor ’n vol saal ʼn lesing gegee. Sy doel was om die idee dat Jesus Christus eeue gelede uit die dood opgestaan het, as belaglik en uiters naïef af te maak. Dit was ’n lang lesing en toe hy gaan sit, het hy nie, soos gewoonlik, geleentheid vir repliek toegelaat nie. Hy was seker dat hy die gehoor van sy standpunt oortuig het.
“Toe staan ʼn priester van die Russies-Ortodokse Kerk uit die gehoor op en vra of hy kortliks op die betoog mag reageer. Ongeduldig en enigsins neerbuigend stem die professor in. ‘Maar niks langer as vyf minute nie!’ waarsku hy. ‘Vyf sekondes sal genoeg wees,’ antwoord die priester. Toe draai hy na die gehoor en gee die pragtige Paasgroet van die Oosterse Kerke: ‘Christos anesté!’ (Christus het opgestaan!) En soos uit een mond kom die antwoord uit die volgepakte saal: ‘Aléthos anesté!’ (Hy het waarlik opgestaan!)”