'n Nuwe begin

In Markus 16:14-17 ontmoet Jesus Sy 11 dissipels en sê vir hulle dat hulle die wêreld moet ingaan en dat hulle baie sal kan doen met 'n nuwe krag, 'n nuwe gees. Hulle gaan wonders doen en geeste kan uitdryf.  Jesus het na Sy opstanding dinge anders kom maak, nuut kom maak. Vir ons 'n nuwe gees kom gee.
Ons kan nie vashou aan die verlede nie, hoop dat dinge maar altyd so sal bly nie. Ons kan nie voluit vir vandag as ons aanhoudend terugkyk nie.
Mag jy jou verlede aanvaar vir wat dit is, mag jy feesvier as dit moet en huil as jy oor iemand treur in die verlede. Maar mag jy dan in 'n nuwe gees van God ontvang, wat jou beweeg in die teenwoordige, vandag!