How do you feel about the world?

Sometimes you see things around you, violence, crime, poverty........and you think...???  This is not how it is suppose to be? Maar ons is deel hiervan, van die aarde en wat daarop gebeur. Van die begin af met Adam en Eva skryf ons aan die storie van die wêreld. Ons opdrag is om te sorg vir die wêreld. 
My vraag is: Wag jy en hoop jy net op 'n nuwe beter wêreld? Of leef jy in die wêreld, en help jy nou om dit 'n beter wêreld te maak?  Do you think what we do today matters for eternity?

Dit is die tipe vrae en "issues" waarna ons Sondagaand in die eerste wintersessie gaan kyk. As jy wil kom luister of saampraat sien ek jou Sondagaand hier om 7 uur by die kerk.