Ps 23 vir jou lewensreis

Ek dink die is een van die Psalms wat die hoogte en laagtepunte van jou lewe uitwys. Want dit is dan asof ek dit meer gelees het of as't ware gaan opsoek het as ek by sulke tye in my lewe gekom het. Selfs as ek drooggemaak het lees ek dit as vertroosting.
 As ek dit so lees en na myself en my verhouding met God dink kan ek verskriklik ontbloot voel. Want,het ek geluister toe die Here met Sy stok en staf die regte pad wou wys? Het ek opgetree soos iemand wat 'n herder soos God het? Leef ek soos iemand wat soveel genade ontvang ek kan dit nie eers opmeet nie?.....maar aan die ander kant, wat vir my die sterkste uitkom is die troos: "Die Here is my Herder."