Ons het 'n nuwe projek wat ons wil bekendstel! 
 Dit is vir mense wat kan hekel en vir die wat wil leer.
Jy tel net vir jou 'n bolletjie wol en patroon op van die kerkkantoor, en hekel soveel blokkies wat jy kan, en bring dit weer terug kerk toe. Ons werk dit alles saam en dan het ons 'n kombersie.
Ons drink saam tee een keer 'n kwartaal, en hekel dan saam.  Een aand sal ons bymekaarkom om ook die  groentjies te leer hekel.

Ons samel nog geld in vir die wol, so dit sal hopelik een van die dae beskikbaar wees.  As jy eerder 'n geldjie wil bydrae, kan jy dit vir Martie by die kerkkantoor gee, of vir Megan by die pastorie.