Sondag erediens 30 Sept.

Teks: Markus 9: 38-50
Hoeveel 'onse' is in jou pond? Wie is die groep mense wat jy onder 'ons' klassifiseer? Ek dink in ons kinderjare het ons gedink, dis net die ngkerk of geen kerk.Net ons gaan hemel toe. Ek wonder hoeveel van ons sit sonder ons dit besef, nog met die gedagte in ons agterkop?
Sou jy anders dink nadat jy die teks gelees het? En hoe beinvloed dit jou siening?

(ps: die woordjie ons word baie in ons taal gebruik.... so ...hoeveel onse is in jou pond?)