Wêreldbiddag vir vroue
Wêreldbiddag vir vroue vind plaas op 1 Maart 2013 en hierdie jaar gaan ons dit saam met die Seepunt Metodistekerk doen. Die diens vind plaas om 10:00 die oggend in die Metodiste kerk. Ds. Martin Steyn gaan die diens lei. Elke jaar berei ‘n ander land die gebede voor en hierdie jaar was dit Frankryk. Die tema vir die jaar is: “Ek was ‘n vreemdeling en jy het my ingenooi.” Ons sien uit om ook baie van ons vroue uit Drieankerbaai by die diens te sien.
.