doopsondag 28 Julie 2013

Maria Elizabeth en haar ouers Graham en Elsabe Crawford
 
Rudi Stephanus en sy ouers Rudi en Karin Badenhorst
 
Die afgelope tyd het die gemeente 'n hele paar doopgeleenthede gehad. Dit is 'n mooi gebeurtenis om te sien in 'n kerk waar dit 'n skaarsheid was so 'n paar jaar gelede. Namens die kerkraad en die gemeente wil ons dankie sê aan die ouers wat hul kinders  kerk toe bring en so die Christelike geloof en gemeenskap aan hulle bekendstel!