VYFDE SONDAG VAN LYDENSTYD

Leesroostertekste
Sleutelteks: Johannes 11:1-45
Ander tekste:           Esegiël 37:1-14; Psalm 130; Romeine 8:6-11


Esegiël 37:1-14 onthul ’n God wie se geregtigheid ten diepste “liefde” is wat weier om ’n ongehoorsame volk prys te gee. Psalm 130 wys dat daar vanuit die dieptes “gans verlore” na God geroep mag word. Hierdie God is die God wat Israel sal vergewe van alle hulle sondes. Volgens Romeine 8:6-11, is dit moontlik om ’n lewe van getrouheid aan God te lewe as gevolg van die transformerende teenwoordigheid van die Heilige Gees. Johannes 11:1-45 illustreer God se mag oor die lewe en die dood. Verlossing is nou beskikbaar in, deur en met Christus wat deel in God se mag oor die dood – Christus is die lewe waaroor die dood geen mag het nie.