Junie Julie Maandbrief

*|MC:SUBJECT|*

JUNIE - JULIE 2014                                                                              UITGAWE 21

ONS KINDERS

 
Wat gaan van ons kinders word? Seker een van die vrae wat elke generasie vra. En elke keer dan gaan die kinders maar aan en kom bo uit aan die ander kant. Miskien wil ons dan net dit meer beklemtoon en sê: Nee, hierdie tyd is nou darem erg! Wat gaan nou van ons kinders word? Ons sal maar weer moet wag en kyk. En tien teen een kom hul ook kop bo water aan die ander kant uit.
 
Wat ons kan doen is om te probeer om hul reg groot te maak, met die klem op probeer. M.a.w. goeie waardes te leer, christelike waardes, en die regte voorbeeld te stel. En dis die moeilike een. Want hoe vinnig sê ons  vir hulle: “ Julle moet nou slaap! Sonder om ‘n storie te lees as hulle vra daarvoor. Of hoe vinnig leer hulle nie die woorde aan wat ons in die karre gebruik,as ‘n ander persoon voor ons inry nie. Dit bly moeilik, maar ons moet probeer. Jesus leer ons dat ons altyd moet tyd maak vir die kinders.

Gabriela Mistral het geskrywe: “Baie dinge wat ons nodig het kan wag. Die kind kan nie wag nie. Sy bene en bloed word nou gevorm, sy sintuie ontwikkel nou. Ons kan nie vir hom sê, Môre, nie. Sy naam is, Vandag.”
 

KERKJAAR:  KONINGKRYKSTYD


Die tye van die jaar wat buite die groot Christelike feeskalender (Advent-Kersfees, Lydenstyd, Pase en Pinkster) val, was in die ouer kerklike kalenders as Tempus per annum (letterlik “die tyd deur die jaar”) beskou.
Daar is weinig aanduiding te vind dat die term of die idee van “oop” of “gewone” Sondae in die vroeë kerk of patristiese tydperk gebruik is. Dit lyk of dit eers in die tweede millennium groter inslag in die hoogkerklike tradisies gevind het.
In die Rooms-Katolieke tradisie word die twee tydperke van “gewone” Sondae sedert die tweede Vatikaanse Konsilie verkieslik aangedui as die “seisoen na Epifanie” en die “seisoen na Pinkster” (so ook in die RCL). Die uitdrukking “Koninkrykstyd” (Kingdomtide) het veral in die Protestantse tradisies posgevat.  Die tyd na Pinkster word as Koninkrykstyd beskou.
Tog is hierdie Sondae in die Christelike kalender op geen manier “gewoon” nie. Tewens, mens kan met goeie reg juis hierdie “gewone Sondae”, Koninkrykstyd, as grondslag en onderbou van die Christelike feeskalender beskou. Die primêre liturgiese bousteen van die Christelike lewenswyse is die viering van die weeklikse Sondag as opstandingsdag. Dit is juis in Koninkrykstyd waar die Christelike geloof en lewe Sondag vir Sondag gevier, gevorm en bevestig word. Hierdie seisoen lê inderdaad die grondslag van die viering van die ganse lewe in God Drie-enig.
 

RESTORASIE PROJEK

ONS MOET VERF

Soos ek in die eerste uitgawe van die jaar geskryf het, is dit die jaar van krake regmaak. En so het die kerk ook maar sy krake wat aandag nodig het. Soos u weet kan mens krake net so lank los voor dit ‘n probleem raak. Hierdie jaar wil ons as kerkraad graag die kerk laat verf en al die krake regmaak. Daar is R 150 000 begroot vir die instandhouding van eiendomme. Bo op dit is daar 'n ekstra  R 167 000 wat ons moet in om die verf van die kerk en die pastorie te dek.  Eiendom bly maar ‘n uitgawe, en die van u wat eienaars is weet dat as mens nie aandag daaraan gee nie, dan raak dit net later ‘n groter probleem. Dit sal ook lekker wees as ons kinders eendag hier voor ‘n mooi kerk kan staan en sê: Ek is hier gedoop, of; My ouers is hier getroud. Maar dan sal ons dit in stand moet hou.
Met die kooroptrede is die rekening geopen en staan ons dus nou op R3500. Indien jy  spesifiek hiervoor ‘n bydrae wil lewer kan jy ‘n inbetaling in die kerk se rekening maak met die verwysing: EDM en jou Van. (EDM staan vir eiendom).

PINKSTERDIENSTE

Die afstand wat die gemiddelde persoon elke dag loop is omtrent 10 000 tree. As jy dit moet optel loop jy omtrent 115 000 myl in jou leeftyd, oftewel, vier maal om die wêreld. Met dit in gedagte is die vraag. Gebruik ek my voetstappe wys? As ek aanneem dat dit omtrent 10 tree vat om oor ‘n groot kamer te stap, dan is die vraag : Wat as die tien tree wat ek neem, ‘n impak op die wêreld kan maak? As dit wel kan , dan mag dit die manier beinvloed waarop ek loop.

Hoe gaan ons uit en praat ons met ander mense oor God? Hoe doen ek evangelisasie sonder dat dit geforseerd voel? Dit is die vrae waarmee geworstel is gedurende die pinkstertyd. Bybelverse is uitgelig om te help en ‘n paar praktiese wenke is gegee. Dit was ‘n baie geseënde pinkster en elkeen wat daar was dink ek gaan poog om tien tree te neem wat ‘n verskil gaan maak

“Tree met wyheid op met die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig; en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord (Koll 4:5,6)”

FAMILIE PIEKNIEKDAG

Ons was bekommerd toe dit maar koelerig is die dag wat ons die piekniek gereël het, maar die die wolke het oopgetrek en “ Deer Park” het voorsien in al die aktiwiteite op haar manier. Die kinders het paddavisse gevang, rondgehardloop en paaseiers gesoek terwyl die ouers rustig gesmul het aan alles in die piekniekmandjies. Baie van die ouers het mekaar ook vir die eerste keer ontmoet en het nuwe vriende daar weggeloop. Dankie vir die Sondagskool wat die dag vir ons gereel het.

HEMELVAARTETE


Wat ‘n lekker aand! Sowat 60 mense het die aand lekker geëet. Almal saam om ‘n groot etenstafel om as gemeente saam te eet en nagmaal te hou op hemelvaart. Die kos se bestandele kom alles uit  bybelgedeeltes. Heuning, appels ,lam, cous-cous, mosterd ens. So het ons dan ook hier ‘n lekker lamsboud gehad.
 

 

 


Baie dankie aan Stephanie Le Roux en Megan Steyn wat die aand vir ons gereel het asook almal wat kos gemaak het ( Adriana Schoeman, Jobeana van Vreden, Susan Derksen, Tania Nicolella) saam met hulle.  Donovan het ook lekker ingeval met die dek en gereedkry van tafels! Volgende jaar maak ons weer so....


 

KAAPSE JEUGKOOR

Die Kaapse Jeugkoor het op Saterdag die 7de  Junie ons asems weggeslaan met hul optrede hier in die kerk. Hul het ons vermaak met ‘n uur en ‘n half se pragtige koorsang( selfs die kleintjies het stilgebly, miskien moet ds. Martin sy preke begin sing ).Die aand is gereel deur Mnr. Kobus Meiring as ‘n fondsinsameling vir Straatwerk en vir ons restorasieprojek (verfwerk by die kerk) Daar is kollekte na die tyd gehou en ‘n mooi bedrag van R7407.00 is ingesamel vir die twee projekte waarvan die helfte aan Straatwerk geskenk word.
 

DOOPSONDAG

JOHN DOUGLAS BREMRIDGE


ONS IS BEVOOREG OM AS GEMEENTE JOHN DOUGLAS BREMRIDGE TOT DOOP TE BRING OP 4 MEI 2014.  HIER IS HY MET SY OUERS IAIN EN HANLIE BREMRIDGE.
 

KERKRAAD

OUDERLINGE
Andre du Plessis
Francois Kitshoff
Kobus Meiring
Louise Voigt
DIAKENS
Chris Derksen
Helena Gavera
Adriana Schoeman
Pieter van Coller
Lammies van Vreden
 

PERSONEEL

DOMINEE  Martin Steyn
SKRIBA  Megan Steyn
KOSTER 
Andre du Plessis
TUINIER Wellington Sadimba
 

NUWE LIDMATE

Baie welkom aan die Heyl familie vanaf Stellenbosch NG gemeente en die De Kock familie van Caledon NG Gemeente.

PSALM 100

“die jimmel sit oor jou soos ‘n heilige karos
En Hy se goetheid sal jou nooit wee los,
Hy se waarlike liefde sit wag
vi jou en vi jou se nageslag”.
(uit: Hie neffens my; Hans du plessis)


 

DAGBOEK


JUNIE

2-5 Pinkster
7    Kaapse Jeugkoor
16  Jeugdag
20  Sea Point Place
       Erediens 10h00
22   Nagmaal
27   Skole sluit
27   Ds Steyn vakansie
 

JULIE

18   Mandela-dag
21-24 Kommissieverg.
 

DIENSTE

SONDAE 9h00
 

BYBELSTUDIE

DONDERDAE 9h30
 


 

Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2014 NGKERK DRIEANKERBAAI All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 

ADRES

265 HOOFWEG
SEEPUNT
8005


TEL 021439 6214
EPOS ngkdab@polka.co.za
www.ekliefmykerk.co.za
 

DONASIES

NGK DRIEANKERBAAI
STANDARDBANK
SEEPUNT
REKENING NOMMER 0710 38663
TAKKODE 024109
BESKRYWING: U VAN; TIPPE BYDRAE (MAAND, JAARLIKSE, BASAAR, EIENDOMS OF DONASIE)
 


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*