maandbrief feb-april 2015

*|MC:SUBJECT|*
Maandbrief Februarie- Maart 2015
Uitgawe 17

VERANDERINGE

Ons is al twee maande die jaar in en dit voel nog nie asof my voete grondgevat het nie. Amper soos die “paragliders” wat hier op die promenade land en hulle voete uitsteek om  sommer in die lug te begin hardloop. Jy wag net vir die val slag! Dit vra van ons, ook in die nuwe jaar, om net ‘n bietjie stil te sit en rondom ons te kyk. Die tyd  te neem om te kyk wat om ons aangaan. Te dink waar ek in die prentjie pas en aan al die veranderinge wat in die jaar gebeur het. En dan seker die mees belangrike, om te kyk waar is God in my lewe.
Want sonder God in die prentjie gaan jou voete nooit gronvat nie. Jesus self het in Sy besige bediening tyd gemaak om net stil te raak en met God te praat. (Lees Markus 1:35) Ons kan ook nie daarsonder nie.
Ons bou hierdie stellasies ( soos om die hoë geboue wat geverf word) om ons self regop te hou om ons te oortuig dat ons belangrik is.Dat alles reg is. Stil word leer ons ons afhanklikheid van God
Laat jou siel rus, stil word, al is dit nog vroeg in die jaar.Dit help nie ons jaag en kan nie regtig met die veranderinge “cope” nie. Soos Albert Schweitzer gesê het: “ As die siel nie rus nie, word dit ‘n weeskind.”

 
So hou ons toe die kerssangdiens op die ou manier in die tuin met kerslig. Ook maar goed so want die krag het afgegaan in dieselfde tyd. Danie het lekker klavier gespeel en almal het vrolik saamgesing. Selfs 'n paar mense van die straat het die sang gehoor en by ons kom aansluit. Dit was 'n heerlike aand met piekniek mandjies wat gedeel is, en 'n lekker kuier daarna. Hierdie jaar maak ons weer so en sal ons nog meer mense wil sien wat kom saamsing!
Lydenstyd (18 Februarie- 3 April)
Die viering van Jesus Christus se opstanding is uiteraard die oudste en kernfees van die Christelike kerk. Die eerste gemeente het teen die einde van die tweede eeu ook oor die lyding van Jesus Christus begin nadink en so het Lydenstyd stelselmatig ontwikkel.
Dit is eers by die Konsilie van Nicea in 325 nC dat daar oor ’n Lydenstyd van veertig dae besluit is. Die begin van Lydenstyd is in die sesde eeu teruggeskuif na Aswoensdag om seker te maak dat Lydenstyd veertig dae duur. Die ses Sondae in Lydenstyd word nie by die veertig dae ingetel nie omdat hierdie Sondae, soos al die ander Sondae, steeds fokus op Jesus se opstanding. Ons praat dus van die ses Sondae in Lydenstyd.
Die veertig dae hou verband met die getal veertig wat in verskillende Bybelse gebeure voorkom. In die geval van Lydenstyd staan dit direk in verband met die veertig dae wat Jesus Christus, ter voorbereiding van sy bediening, in die woestyn deurgebring het. Dit is ook in hierdie tyd dat Hy die versoekings van Satan weerstaan het.
Die vroeë kerk het vir ’n tyd lank voor Paassondag  kandidate voor berei om op dié Sondag gedoop te word. Na die Konsilie van Nicea is ’n Lydenstyd wat 40 dae sou duur vir die eerste keer bespreek. Dit sou onder andere ook ’n vastyd wees. Vandag dien die seisoen van Lydenstyd as aanloop tot die viering van Paasfees terwyl ons op pad daarheen oor ons sonde en oor die verlossing wat Christus vir ons bewerk het, nadink.
Gebruike eie aan Lydenstyd
Kleure
Die liturgiese kleur van Lydenstyd is pers. Daar is ook dae waarop van ander kleure gebruik kan word. Tydens Groot Lydensweek word donker rooi gebruik, maar op Donderdagaand vir die viering van die instelling van die nagmaal word wit gebruik. Op Aswoensdag is dit grys en op Goeie Vrydag swart saam met grys. 
Feeste
Aswoensdag                 18 Februarie 2015
Palmsondag                  29 Maart 2015
Groot Lydensweek       30 Maart tot 2 April 2015
Goeie Vrydag                3 April 2015
Simbole
Die kruis is die kern simbool in Lydenstyd. In ons geval die leë kruis wat vertel van Jesus se kruisdood, maar terselfdertyd bevestig dat Hy opgestaan het en lewe. ’n Pers doek kan om die kruis gedrapeer word. Tydens Groot Lydensweek kan ’n donker rooi  doek en op Goeie Vrydag ’n grys/swart gebruik word. ’n Doringkroon kan ook oor die bopunt van die kruis gehang word en dan op Paassondag met ’n koningskroon vervang word.
Aangesien daar in ons tradisie, gedurende die weeksdae van Lydenstyd, nog baie min aandag aan skuldbelydenis en versoening tussen God en ons en ons en ons naaste gegee word, gee die leë kruis op die ses Sondae in Lydenstyd uitdrukking daaraan dat ons Lydenstyd vier welwetende dat Jesus opgestaan het en lewe.
Die Christuskers kan deurentyd in Lydenstyd met doringdraad om vertoon word. Die uitdaging is om op die Sondae in Lydenstyd die liturgiese ruimte sober, maar nie neerdrukkend nie, te laat vertoon. Die eenvoud van die liturgiese ruimte behoort in Lydenstyd mense uit te nooi tot skuldbelydenis en gebed om vergiffenis.
Verskeie gelowiges doen in Lydenstyd mee aan een of ander soort vas. (Dit word natuurlik nie gedoen om God te beïndruk nie, maar om ons soveel kere as moontlik aan Jesus se lyding ter wille van ons te herinner.) Die vas neem verskillende vorme aan, byvoorbeeld om een ete per dag oor te slaan, een dag in die week volledig te vas, of selektief te vas deur van seker luukshede vir die duur van lydenstyd af te sien (voorbeelde is: koffie, sjokolade, gaskoeldrank, die Internet).
Lydenstyd is ook ’n tyd van diens aan ander (die gee van aalmoese). Waarom gee ons nie die kos, koffie, sjokolade en koeldrank wat ons as gevolg van die vas  nie gebruik nie, weg aan ander wat dit nie het nie? Daar is ’n menigte mense wat, as gevolg van hulle armoede, in elke geval nooit sjokolade het om te eet nie. Dit wat ons tydens vastyd ontbeer, ontbeer hulle in elk geval elke dag. Ons sal ons vas meer aan die lyf moet voel as net om vir ’n paar weke nie sjokolade of rooivleis te eet nie. Wanneer ek dit weggee wat ek meen ek self nodig het, sal dit my aan die lyding van Jesus herinner.

 

CLAUDE EN DEBBIE JOUBERT
Elke jaar as die swaaltjies van Pretoria na Seepunt gekom het het ons hulle gereeld in die eredienste gesien. Claude is op  13 Augustus 2014 oorlede en 'n paar maande later, op 22 Desember 2014, het Debbie oorlede.  Ons innige simpatie aan hulle kinder en familie en ons bid dat God hul sal troos in die tyd van hartseer. 
CLAUDE JOUBERT  17.10.1924 - 13.08.2015
DEBBIE JOUBERT    20.06.1935 - 22.12.2014

 

CHARMAINE VORSTER
-14.02.2015


Charmaine Vorster is op Saterdag 14 Februarie 2015 oorlede. Charmaine is 'n oud lidmaat wat al van Ds. Piet du Toit se tyd af kom. Sy was bekend vir haar aansteklike energie en persoonlikheid.  Sy het gewerk as eiendomsagent in die area tot voor haar siekte, en die laaste paar jaar bly sy met haar dogter, Karen, in Kampsbaai.  Ons bid dat die Here se liefde hierdie groot leemte sal vul wat sy laat in haar dogters. Tanya en Karen, se lewe.

 
 
JAN BITENCO
 
Jan Bitenco, die loodglas kunstenaar wat ons kerk se vensters ontwerp en gemaak het, lê besoek af by ons kerk.

Welkom aan ons nuutste lidmate

Marku Branders van Constantiakruin NG kerk
Jaco en Carin Snyman
Magriet van Zyl
Heila Visser
BELANGRIKE DATUMS
 
FEBRUARIE
08  NAGMAAL
20  SEA POINT PLACE EREDIENS 10:00
22  GEMEENTEVERGADERING: ARTIKEL 1
26   KERKRAADSVERGADERING    

MAART
01  ROUDIENS: NA EREDIENS
      Mnr. & Mev. Jordaan
07  TAMBOERSKLOOF BASAAR
14  JvR FEESDAG
15  PAASSANGDIENS TAMBOERSKLOOF
      GEMEENTE KOEK EN TEE NA DIENS
20  SEA POINT PLACE EREDIENS 10:00
      BEGRAFNIS: CHARMAINE VORSTER 15:00
21  MENSREGREDAG
28  MONTE ROSA BASAAR
30  NAGMAAL 9:30

APRIL
01  SKOLESLUIT
04  GOEIEVRYDAG
05  PAASFEES
06  GESINSDAG
13  SKOLE HEROPEN
17  SEA POINT PLACE EREDIENS 10:00
23  KERKRAADSVERGADERING
27  VRYHEIDSDAG

 
 

KERKRAAD

OUDERLINGE
Andre du Plessis
Francois Kitshoff
Kobus Meiring
Louise Voigt
DIAKENS
Chris Derksen
Helena Gavera
Adriana Schoeman
Pieter van Coller
Lammies van Vreden
 

PERSONEEL

DOMINEE  Martin Steyn
SKRIBA  Megan Steyn
KOSTER 
Andre du Plessis
TUINIER Wellington Sadimba
Copyright *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|* unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
 
EREDIENS Sondag 9:30
265 Hoofweg, Seepunt
KANTOOR 021 4396214
 
DONASIES
NGK Drieankerbaai
Standard Bank
Seepunt
Rekening no. 071038663
Takkode 024109
Beskrywing: 
u van / lidmaat nommer en Maandbydrae/jaarbydrae/bazaarbydrae/boufonds ens