NUUSBRIEF JULIE-AUG 2015

*|MC:SUBJECT|*
Maandbrief  JULIE-AUG 2015      Uitgawe 19

ONS VERSKILLENDE HOEDE

Op jeugkampe het ons altyd die lied gesing : “My hoed die het drie hoeke, drie hoeke het my hoed , en as dit nie drie hoeke het, dan is dit nie my hoed. “ Saam met dit word daar dan allerhande gebare aan die woorde gekoppel. So het elkeen van ons, ons eie hoed.
 Dit het my nou die dag laat dink toe ek op ‘n argief vergadering was en een van die lede gesê het hy moet nou eers sy ander hoed opsit. Menende dat hy nou uit ‘n ander stoel (belange) praat. So sit ons soms ander hoede op vir verskillende geleenthede. My pet as ek 
see toe gaan, my mus vir die koue dae en ‘n klein strooihoed vir daai rustige sonnige dae onder die koeltebome. En dan is dit so dat as jy die hoed opsit jou hele gemoedstoestand verander. Die pet see toe maak jou sommer rustig en ontspanne voel en so met elkeen. So is daar nog werkshoede en ander hoede.
Dit werk egter nie so in ons christenskap nie. Daar het jy een hoed wat heeltyd op is. Jy kan nie besluit nou haal ek die hoed af want ek stap in ‘n plek in waar die hoed nie gedra word nie, of dit gaan snaaks lyk hier  nie. Nee, die hoed hou jy heeltyd op. Die Woord sê vir ons: “Wees bly, wees altyd bly in die Here.” Fil 4:4 . Nie wees vandag bly en more kan jy maar kwaad wees nie.’n Christen hoed is ‘n bly hoed. Miskien help dit ook vir die gesondheid die winter.  Daar staan mos in Spreuke 17:22, “ ‘n Vrolike mens is ‘n gesonde mens.”

DS. MARTIN STEYN
JAARLIKSE DANKOFFERS
Baie dankie aan almal wat bygedra het tot ons jaarlikse dankoffers. Dit was ‘n wonderlike ervaring die laaste Sondag erediens in Mei toe die hele gemeente na vore gekom het, hul offers in die kis gegooi het, en saam gebid het. Met hierdie bydraes wil ons graag die gemeente in Seepunt uitbou en so kerk wees ter wille van die wêreld. Baie dankie ook aan almal wat  so op baie ander maniere hul christenskap uitleef in Seepunt. Aan God al die eer. 
Die hemelvaartete is besig om homself te bewys as een van die gunsteling gesellighede van Drieankerbaai . Vinnig was al die plek bespreek, en almal het ook gesorg dat hul betyds was want hier wil jy nie iets mis nie. Heerlik het ons gesmul aan 'n meditereense fees met voor ,hoof en nagereg. Saam met dit het ons nagmaal gehou met brood en wyn. Die kinders het die aand net so lekker geniet met 'n fliek in die pastorie. Moet nou nie volgende jaar uitmis nie en maak seker jy is daar.
'n Groot dankie aan almal wat die aand moontlik gemaak het met julle lekker kos, die versiering en die gesels.
LAMSKNEUKEL POT

2kg gesnyde lam kneukels
3 wortels
2 uie in kwarte
1 knoffel
120g tamatie 
1t kaneel
2 t komyn
2 t paprika
2 t suiker

2 t sout
 
1 t swart peper
1 liter water

Plaas die lam, wortels en knoffel in a vlak pot.  Meng die res van bestandele in 'n mengbak en sit bo op die vleis.  Bring tot kook en prut tot die vleis lekker sag is en van die been afval.  DIt kan omtrent so drie ure neem. Geniet dit.
 
Resep van Sababa kookboek
DIE KLAAGLIEDERE VAN
DS. TIENIE BENADE

In ’n treffende eenmanstuk, vertolk Frank Opperman die rol van ’n middeljarige predikant by ’n sukkelende Moedergemeente in ’n gemiddelde dorpie.

 
Die Klaagliedere van ds. Tienie Benade is Opperman se tweede optrede in ’n toneelstuk deur meesterstorieverteller Dana Snyman, wat ook Die Uwe, Pottie Potgieter geskryf het.
Verskeie temas loop deur die stuk: Die dominee en die kerk se rol in ’n vinnig-veranderende samelewing, die hantering van kwynende lidmaatgetalle en stygende skuldlaste – en die predikant as mens.

Opperman doen weer eens sy reputasie as gesoute akteur gestand. Met stemtoon en mannerismes roep hy die figuur van die NG-dominee op, met ’n goeie skoot emosie. Sy ds. Tienie is ’n man met ware empatie, iemand wat diep voel en omgee vir sy medemens, en swaar dra aan die druk wat op hom gesit word.

Die stemme van enkele ander karakters is ook teenwoordig, en ook hier is Opperman behendig in sy vertolking.
Die toneelstuk is in die vorm van ds. Tienie se Sondagpreek, een met die tema “Wie is ek?”. Dié vraag, met ’n voortdurend veranderende betekenis, loop dan ook deur die stuk self.
Die Klaagliedere van ds. Tienie Benade is allermins ’n tranetrekker. Humor is deurlopend deel van die verhaal en die gehoor het gereeld geskaterlag, net om weer deur oomblikke soos die storie van die vlieg in die Nagmaalbeker tot stilte gedwing te word.
En, net soos met ’n dominee wat hom goed van sy taak kwyt, word ’n mens herinner aan dit wat wérklik belangrik is.

Hou die datum van die 15 de Oktober om 20:00 oop as die toneelstuk in ons kerk opgevoer word!

KONIKRYKSTYD
Koninkrykstyd is die seisoen tussen Pinksterfees en Advent. Die seisoen begin met Drie-eenheidsondag wanneer ons met verwondering, aanbidding en lof die drie-enige God, soos Hy aan ons bekend geword het in die geboorte, lyding en opstanding van Jesus, aanbid. 
Die seisoen word afgesluit met Sondag van Christus die Koning. Tydens hierdie feesdiens val die klem op Christus die Koning wat as Regter terugkeer by sy wederkoms. Op die drie Sondae wat daaraan voorgaan, word nagedink oor die wederkoms van Jesus Christus. Dit word in die Leesroosterprojek as eenheid behandel en van ’n basisliturgie voorsien. 
Die volle omvang van God se koninkryk – verlede, hede en toekoms – word in herinnering geroep en daar word telkens gevra hoe die gemeente met dankbaarheid op die voorafgaande feesseisoene, Advent, Lyding, Pase en Pinkster kan antwoord. 
“Alreeds” en “nog nie”
Die “alreeds” en “nog nie” van die koninkryk van God moet ook voortdurend tydens hierdie seisoen beklemtoon word. God se koninkryk is reeds deel van ons werklikheid. Ons leef nou dit wat voorafgegaan het. Dit word in die eerste deel van die seisoen en deur die viering van die doop en die doopherinnering weer en weer beleef. Ons is reeds seker, maar word ook telkens opnuut deur die doop verseker van alles wat Christus vir ons gedoen het en dat Hy in ons leef en woon. 
In die tweede deel van die seisoen verskuif die fokus na dit wat God nou doen en gee, hoe ons daarvan deel is en daaraan deelneem. Ons is deur God se genade medewerkers aan die koms en realisering van God se koninkryk in die wêreld. Ons reik uit na die wêreld met God se liefde en erbarming, veral na hulle in nood. Daarom fokus ons in hierdie seisoen ook op barmhartigheid en die skepping.
Daar is ook die “nog nie”-aspek van die koninkryk. Hierdie aspek kry in die laaste deel van die seisoen aandag. “Ons het ’n nuwe koers ingeslaan en tog verwag ons iets nuut.” Die toekomskarakter kry aandag, maar daar is ook ’n mate van voorbereiding vir Adventstyd wat net hierna volg. Daarom is daar in die derde deel van die seisoen ook ’n toespitsing op  die wederkoms van die Here. So word ’n natuurlike vloei van Koninkrykstyd na Advent verkry.
Die “nog nie”-aspek kan in soveel woorde ook omskryf word as die missionale karakter van Koninkrykstyd.
( Geneem uit die Woord en Fees  van 2015)
LUCA ALEXANDER ZIELKE IS GEDOOP OP 17 MEI. SEUN VAN DIETMAR EN ELFIA ZIELKE
JURGEN DANIEL GERBER IS GEDOOP OP 7 JUNIE. SEUN VAN ECKHART EN SONET GERBER

WELKOM AAN ONS NUUTSTE LIDMATE
Elfia Vorster van Gereformeerde Kerk Goeie Hoop
Andries Petrus de Jager van Gereformeerde Kerk Rietvallei

BELANGRIKE DATUMS
 
JULIE
05  DS. KOWIE SMIT
17  SEA POINT PLACE EREDIENS 09:30
      ANDRE DU PLESSIS
19  DS. KOWIE SMIT
20  SKOLE HEROPEN   

AUGUSTUS
06  KERKRAADSVERGADERING 19:00
10  OPENBARE VAKANSIEDAG
16  NAGMAAL
21  SEA POINT PLACE EREDIENS 09:30
21  GROOTEKERK FEES
22  GROOTEKERK FEES
30  NAGMAAL 9:30

KERKRAAD

OUDERLINGE
Andre du Plessis
Francois Kitshoff
Kobus Meiring
Louise Voigt

DIAKENS
Chris Derksen
Helena Gavera
Adriana Schoeman
Lammies van Vreden
 

PERSONEEL

DOMINEE  Martin Steyn
KOSTER    Andre du Plessis
TUINIER    Wellington Sadimba
 
Copyright *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*


*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|* unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
 
EREDIENS Sondag 9:30
 
ADRES
265 Hoofweg,
Seepunt
8005
 
KANTOOR 021 4396214
 
 
DONASIES
Standard Bank
Seepunt
Rekening no. 071038663
Takkode 024109