*|MC:SUBJECT|*
Maandbrief  SEPT-NOV 2015      Uitgawe 19

LENTETYD IS  SKOONMAAKTYD

“Spring cleaning” - om jou huis van bo tot onder skoon te maak, ‘n ordentlike skoonmaak so in die eerste warm dae van die lente. 
 

En dit is presies waar ons nou is. Nou net voor kerkbasaar is dit ook die beste tyd om dit te doen , dan weet jy sommer waarheen om alles te vat waarvan jy ontslae wil raak. Al die wit olifante wat so in die pad is, kan jy kom aflaai vir die basaar op 7 November. 
 

Somtyds het jy ook ‘n ’spring clean’ in jou eie lewe nodig. Om net van die spinnerakke in jou lewe ontslae te aak - al die bagasie wat jy saamdra wat die lewe so ‘n bietjie moeiliker  maak. Mattheus 11: 28 sê: “ Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, ek gee rus.” Sit jou hand in Syne, maak skoon,  dan kry jou lewe ook dalk sin  en vind jy rus in Hom.

 

BASAAR

 

7 November gaan ‘n lekker dag wees. Dan hou ons basaar! Boereworsrolle, hoendersosaties, kerrie-en-rys, poeding en nog meer! Ai, so lekker! Bring die hele familie en kom ontspan lekker saam met oom Duppie se boereorkes. Daar gaan ook baie wees vir die kinders om te doen. Hulle gaan hulle eie speelarea hê met toesig waar die ouers  hulle vir so ‘n tydjie kan los. Nooi al jou vriende van oraloor die stad en bring hulle na ‘n regte kerkbasaar in die hartjie van Seepunt.

JOB IN OKTOBER

In die Jobreeks, soos ons dit ingebed vind in Koninkrykstyd, kry ons die geleentheid om ons weer in te leef in die ryk storiewêreld wat geskep word deur die meesterverteller van die Jobverhaal. Die kompleksiteit van Job se belewing van verlies en teëspoed, sy pynlike argumente met geliefdes, sy vrae aan God en sy emosionele inkeer is alles bekende elemente aan die menslike drama en daarom so toeganklik vir moderne lesers. 

Die Jobtekste dien as liturgiese uitgangspunt vir die vier Sondae wat deel vorm van hierdie reeks. Die Sondae dien as bakens op Job se reis en staan stil by Job se belewing van verlies, sy soeke na antwoorde en sin, God se antwoord en die openbaring van Sy almag en Job se emosionele inkeer. Job se reis bevraagteken algemene oorsaak-gevolg logika. Die laaste Sondag in die reeks val saam met Hervormingsondag en Job se emosionele inkeer kan goed aangewend word om die gesindheid van die proses van ’hervorming’ te illustreer.

SELFDEGESLAGVERHOUDINGS

NUUS VAN DIE ALGEMENE SINODE

 

Die Algemene Sinode het op 8 Oktober  ja gesê vir selfdegeslagverhoudinge in die NG Kerk. Ons moet as gemeente die waardes van luister, liefhê, respek en omarming in gedagte hou as ons hieroor praat en dink, en mekaar se opinies respekteer. 

Hier is die skakel waarop jy die Pastorale Brief en die Algemene Sinode se besluit oor selfdegeslagverhoudings  op die Sinodebode kan vind:  http://sinodebode.bybelmedia.org.zaVir ’n PDF-weergawe kan die volgende skakel gebruik word:

http://kaapkerkadmin.co.za/nuus/

As jy eerder ‘n drukstuk hiervan wil bekom, kyk gerus op die tafels agter in die kerk. 


Konferensie oor Selfdegeslag Verbintenisse
 
Die Sinodale Taakspan vir Leer en Aktuele sake bied in samewerking met die NG Kerk se Dosenteraad (US)
‘n eendag-konferensie aan oor Selfdegeslag Verbintenisse.
 
Datum: 12 November 2015
Tyd:     10:00 – 15:00
Plek:    Attie van Wyk Ouditorium, Fakulteit Teologie, Stellenbosch
Inskrywingsfooi: R100
Vir meer inligting kontak Ds. Martin Steyn.
 

MOEDERSKAMER

Dankie vir die nuwe moederskamer!  Ons is kerk toe een Sondag wat daar nie Sondagskool was nie.  Vir die eerste keer sedert ek kinders het, kan ek hulle saamneem EN die preek volg EN deel voel van die diens.   Die singery daar agter is nogal snaaks - het glad nie daaraan gedink dat ons nie die gemeente gaan kan hoor sing nie tot my stemmetjie op sy eie in die glaskas losgelaat word met die eerste gesang...!         J.van Vreden

Die nuwe moederskamer is ń absolute plesier - kan met vrymoedigheid Kerk toe gaan en meer belangrik voel deel van gemeente.     S. Derksen

Dis fantasties om deel te voel van die gemeente en nie bekommerd te wees dat ons ander se stil word tyd sal versteur nie.   M. van der Westhuizen


THELMA CHRISTINA
DU TOIT

14 OKTOBER 2015

MC en Joanita du Toit verwelkom hulle eertste kleintjie, Thelma Christina in die wêreld in!  Hier is hulle dierbare dogterjie nog net so paar ure oud!
 


DANIEL ANDREAS SCHOEMAN

17 JULY 2015

Baie geluk aan
Julius en Adriana Schoeman met hul nuutste bondeltjie vreugde!  
Hier is die klein outjie
saam met sy trotse
sussie Petra.
 
BELANGRIKE DATUMS
 

OKTOBER
06  KERKRAADSVERGADERING 19:00
10  SKOLE HEROPEN
15  DIE KLAAGLIEDERE VAN DS. TIENIE
      BENADE: VERTOONING 20:00
16  SEA POINT PLACE EREDIENS 09:30
22  KERKRAADSVERGADERING 19:00
24  GROOTEKERK BASAAR


NOVEMBER
07  ONS BASAAR!
16  NAGMAAL
20  SEA POINT PLACE EREDIENS 09:30
22  GROOTEKERK KERSSANGDIENS
29  TAMBOERSKLOOF KERSSANGDIENS 

KERKRAAD

OUDERLINGE
Andre du Plessis
Francois Kitshoff
Kobus Meiring
Louise Voigt

DIAKENS
Chris Derksen
Helena Gavera
Adriana Schoeman
Carlo Froneman
Lammies van Vreden

Karien Zulch

PERSONEEL
DOMINEE  Martin Steyn
KOSTER    Andre du Plessis
TUINIER    Wellington Sadimba
Copyright *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*


*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|* unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
 
EREDIENS Sondag 9:30

KANTOOR 021 439 6214
 
ADRES                                 DS. MARTIN STEYN                                        DONASIES
265 Hoofweg,                       SEL             083 321 8130                                Standard Bank
Seepunt                                EPOS          mrtnsteyn@yahoo.com                Seepunt
8005                                     PASTORIE  021 433 0901                                Rekening no. 071038663                                                                                                                                                Takkode 024109