*|MC:SUBJECT|*
Maandbrief Junie-Julie 2016 Uitgawe 23
Fokus op God...... Ek preek baie kere dat ons moet fokus op God. Fokus nie net Sondag tydens die erediens nie, maar die hele week. Met my omgaan met mense God se liefde aan hul wys. Myself daaraan herinner dat ons almal God se skepsels is. Fokus op God beteken ook dat ek tyd met Hom spandeer in gebed, as ek Bybel lees in die aand of die oggend. Fokus op God beteken dat ek ook Hom sal soek in die natuur, in die besige strate van die stad waar ek loop.
Fokus op God vra van my heeltyd.....altyd.... ek mag dalk moeg raak en wonder hoe ek dit gaan regkry? Ek weet dit dan...dat ek in Sy arms kan rus. Ons lees dit in die psalms: ”Na waters waar rus is lei Hy my heen”. Ek weet
Ek weet....God is daar vir my.....heeltyd.....altyd!

Ds Martin
Koninkrykstyd is die tyd op die kerklike kalender wat volg op Pinkster. Die hart van Koninkrykstyd is Jesus se lering aangaande die koninkryk van God soos wat dit in die drie evangelies aangetref word in, onderskeidelik Matteus (Jaar A), Markus (Jaar B) en Lukas (Jaar C).
Die skoonheid van die kerklike jaar is te vinde in die eenvoud daarvan. Dit is niks anders nie as die viering van die lewensverhaal van Jesus Christus. Die bied aan die kerk as bruid die geleentheid om haar in leer en lewe te vereenselwig met die lewe van haar Bruidegom, Jesus. Die eerste deel van die verhaal loop só: Advent, Kersfees en Epifanie gevolg deur die Paassiklus ­– die lyding, sterwe en opstanding van Jesus Christus tot met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkstersondag.
Die tweede deel begin by die eerste Sondag na Pinkster (Drie-eenheidsondag) en loop deur tot by die Sondag voor Advent (Sondag van Christus die Koning). Hierdie deel van die kerklike jaar is vroeër aangedui as die “Feesdae na Pinkster” of die “gewone” Sondae wat volg na Pinkster. Hierdie Sondae van die kerklike jaar is natuurlik nie “gewoon” nie omdat elke Sondag van die jaar steeds ’n feesdag van Jesus se opstanding is.
In die Rooms-Katolieke tradisie is hierdie Sondae, veral sedert die Tweede Vatikaanse Konsilie, aangedui as die “Seisoen na Epifanie” en die “Seisoen na Pinkster”. Dit is ook so deur die RCL oorgeneem. Die uitdrukking “Koninkrykstyd” het veral in Protestantse kringe posgevat.

Karakter van Koninkrykstyd

Koninkrykstyd is die seisoen tussen Pinksterfees en Advent. Die seisoen begin met Drie-eenheidsondag wanneer ons met verwondering, aanbidding en lof die Drie-enige God, soos Hy aan ons bekend geword het in die geboorte, lyding en opstanding van Jesus, aanbid.
Die seisoen word afgesluit met Sondag van Christus die Koning. Tydens hierdie feesdiens val die klem op Christus die Koning wat as Regter terugkeer by sy wederkoms. Op die drie Sondae wat daaraan voorgaan, word oor die wederkoms van Jesus Christus nagedink.
“Alreeds” en “nog nie”
Die “alreeds” en “nog nie” van die koninkryk van God moet ook voortdurend tydens hierdie seisoen beklemtoon word. God se koninkryk is reeds deel van ons werklikheid. Dit word in die eerste deel van die seisoen en deur die viering van die doop en die doopherinnering weer en weer beleef. Ons is reeds seker, maar word ook telkens opnuut deur die doop verseker van alles wat Christus vir ons gedoen het en dat Hy in ons leef en woon.

In die tweede deel van die seisoen verskuif die fokus na dit wat God nou doen en gee, hoe ons daarvan deel is en daaraan deelneem. Ons is deur God se genade medewerkers aan die koms en realisering van God se koninkryk in die wêreld. Ons reik uit na die wêreld met God se liefde en erbarming, veral na hulle in nood. Daarom fokus ons in hierdie seisoen ook op barmhartigheid en die skepping.Daar is ook die “nog nie”-aspek van die koninkryk. Hierdie aspek kry in die laaste deel van die seisoen aandag. “Ons het ’n nuwe koers ingeslaan en tog verwag ons nog iets nuuts.” Die toekomskarakter kry aandag, maar daar is ook ’n mate van voorbereiding vir Adventstyd wat net hierna volg. Daarom is daar in die derde deel van die seisoen ook ’n toespitsing op die wederkoms van die Here. So word ’n natuurlike vloei van Koninkrykstyd na Advent verkry.
Die “nog nie”-aspek kan in soveel woorde ook omskryf word as die missionale karakter van Koninkrykstyd.

Ons soek asb. ou of nuwe bybels, pakkies sop of blikkies kos, pap, komberse en ou warm klere. Dit gaan gegee word aan Mnr. Philip Le Roux wat elke tweede week na die klein dorpies in die karoo inry om aan die hulpbehoewendes en armes iets te gee. Ons as gemeente beplan om een naweek saam te ry en so ook terugvoer aan elkeen te gee oor wat met alles gebeur. Bring solank alles na die erediens en sit dit voor in die kerk by die offerkis.

As u dalk idees het om die geleentheid meer spesiaal te maak aan ons gemeente, kontak vir Ansurette en deel jou idees. Ons vind solank uit watter naweek gaan werk en sal so vinnig moontlik laat weet.

VIDEO VAN LAAS JAAR SE UITRYK
ANSURETTE PRETORIUS
'n Groot, warm welkom aan Ansuette Pretorius ons nuwe administratiewe beampte. Ons is baie bly om jou te verwelkom as deel van ons familie! Hier is Ansurette met haar seuntjie Jack (21 maande). Jack het ook 'n ouer sussie Roxy (3). Kom loer gerus in by die kerkkantoor en stel jouself voor as jy verby stap.
'n Groot dankie aan almal wat ons Hemelvaartete so 'n ongelooflike spesiale aand gemaak het. Altyd lekker om die aand met gemeente en vriende deur te bring oor lekker kos en geselskap.
DANKOFFERSONDAG

Dankoffer-Sondag is altyd 'n baie mooi geleentheid in ons gemeente. Net om te sien hoe almal na die kansel kom tydens die erediens om hul offer aan die Here te gee. Selfs die kleintjies het hierdie jaar na vore gekom om dankie te sê vir alles wat God ook aan hulle gee. Ek het ietsie by hulle geleer die jaar. Hulle was opgewonde, wou en sou alles gee as hulle kon. Ons oueres stap na vore, voel soms skaam, kyk rond en gooi die offer in.
Soms vergeet ons..... dit is net tussen ons en God. Hy weet wat ek kan gee of nie kan gee nie. Ons hoef nie rond te kyk na ander en te wonder wat gee wie nie, dit maak nie saak vir God nie. God wil net vir jou as offer hê.Hy wil jou hart hê. Dit wat jy gee moet uit jou hart kom!
Dankie vir al die offers wat ontvang is. Ons het die mooi offer van R45300 uit die offerkis gehaal vir die bediening van Sy koninkryk in Seepunt. Die van u wat nog graag iets hierna wil bydrae is welkom om dit elektronies te doen of by die kerkkantoor te kom ingee.
DOOP...DOOP... DOOP!
Twee nuwe dopelinge! Baie geluk aan die trotse ouers ..
Van links na regs:
MADELEINE ROSSOUW
Ettiene en Mieke se eerste babajie, Madeleine is op 13 Maart 2016 gedoop.
GIDEON WESSEL
Deon en Lizelle se klein Gideon is die gedoop op 24 April 2016.
Baie welkom aan ons nuutste en jongste lidmaatjie Martha Elizabeth (Ella) Heyl gebore op 10 Mei 2016.
Baie geluk aan haar trotse ouers, Johan en Marguerite en haar boetie Stefan en sussie Gita.

NUWE LIDMATE
Baie welkom aan
Imgard Krugmann (Bloubergstrand)
Eddie en Nikki Smit (Ceres Vallei en Alberton Suid)
Johan en Anine De Wet (Welgemoed en Stellenbosch Sentraal)

ONS GESKIEDENIS

Ons kerk is ryk in geskiedenis!

Ons het 'n paar juwele ontdek met die laaste skoonmaaksessie. Kom bewonder ons uitstalling na kerk of kom loer in die week saam met 'n koppie koffie.

Ons soek asb tydskrifte en geestelike boeke vir ons lees area.
BELANGRIKE DATUMS
JUNIE
02 BYBELSTUDIE 9:30
06 SOSIALE TAFELTENNIS 19:00
07 BABA SPEELGROEPIE 8:45
09 BYBELSTUDIE 9:30
12 NAGMAAL OGGENDDIENS 9:30
13 SOSIALE TAFELTENNIS 19:00
14 BABA SPEELGROEPIE 8:45
16 JEUGDAG
17 SKOOL VAKANSIEDAG
17 SEA POINT PLACE EREDIENS 09:30
20 SOSIALE TAFELTENNIS 19:00
21 BABA SPEELGROEPIE 8:45
23 BYBELSTUDIE 9:30
24 SKOLE SLUIT

JULIE
15 SEA POINT PLACE EREDIENS 09:30
18 SKOLE HEROPEN
18 SOSIALE TAFELTENNIS 19:00
19 BABA SPEELGROEPIE 8:45
21 BYBELSTUDIE 9:30
25 SOSIALE TAFELTENNIS 19:00
26 BABA SPEELGROEPIE 8:45
28 BYBELSTUDIE 9:30
28 KERKRAADSVERGADEING 18:30

KERKRAAD

OUDERLINGE
Andre du Plessis
Francois Kitshoff
Kobus Meiring
Louise Voigt
Chris Derksen


DIAKENS
Helena Gavera
Carlo Froneman
Adriana Schoeman
Lammies van Vreden

Karien Zulch

PERSONEEL
DOMINEE Martin Steyn
SKRIBA Ansurette Pretorius
KOSTER Agnes Vries
TUINIER Wellington Sadimba
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*


*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|* unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
EREDIENS Sondag 9:30

KANTOOR 021 439 6214
ADRES DS. MARTIN STEYN DONASIES
265 Hoofweg, SEL 083 321 8130 Standard Bank
Seepunt EPOS mrtnsteyn@yahoo.com Seepunt
8005 PASTORIE 021 433 0901 Rekening no. 071038663 Takkode 024109