*|MC:SUBJECT|*
Maandbrief  Feb/Mrt 2017    Uitgawe 27

UIT DIE DOMINEE SE PEN...


Die jaar vlieg, en voor ons ons kon kry is dit al amper lydenstyd in die kerkjaar. Die inspirasie en motivering in die begin van die jaar is al weer vergete. Maar dit is te vroeg, die jaar is nog lank en daar moet baie gebeur.

Inspirasie energeer jou , laat jou met nuwe krag 'n projek aanpak. Om dit weer te vind moet jy somtyds weer lees oor 'n spesifieke onderwerp of jy moet jou omring met mense wat dieselfde belangstelling het. So hoor jy weer iets  nuuts. Dit is amper soos om 'n legkaart voor jou te hê en jy weet nou nie meer watter stukkie volgende nie, dan kyk jy vir 'n oomblik weg of sit op 'n ander plek en een stukkie pas weer. Daarna is daar sommer momentum vir 'n hele stuk legkaart. Jy het net nodig om weer uit 'n ander hoek te kyk.

Ons kry ook inspirasie van dit wat ons rondom ons sien gebeur. Hoe mense teenoor mekaar optree. Die oomblikke van inspirasie word egter skaars, en miskien kan ons as Christene ander inspireer deur te help, hoop te gee of net deur bemoediging. Al is dit om net 'n deur oop te maak vir iemand of om 'n ander oor die straat te help. Dit is tog waar kerk plaasvind. Soos Paulus vir ons in Korinthiërs sê: Ons is wandelende tempels van God. Kom, dalk inspireer jy 'n ander!

Ds Martin


Geloofgelofteoffer vir die Jeug

 

Die getal dooplidmate in die gemeente is besig om te groei en ook vinnig ouer te word. Kinders wat ds. Martin hier gedoop het word nou al agt jaar oud. Ons het in 2015 'n moederskamer gebou wat baie gereeld gebruik word deur die ouers. En elke nou en dan is daar weer 'n nuwe baba. Baie kinders woon ook die erediens by saam met die ouers.Ons sien hulle elke Sondag voor in die kerk gaan as hulle baie opgewonde verdaag vir kinderkerk. Ons het selfs nou Sondagskool vir die graad 2-7's voor die erediens van 8:30 – 9:00.
 

Met die groei van die dooplidmate is daar 'n jeugkommissie op die been gebring om na die kinders se bediening te kyk. Dit het egter baie vinnig aan die lig gekom dat daar meer nodig is as net 'n kommissie. Dit is 'n bediening wat ons baie vinnig meer  persoonlike aandag moet gee. Hetsy met 'n jeugwerker of jeugpredikant wat die families kan bedien. En daarvoor het ons finansies nodig. Elke jaar klop ons begroting net en as ons so iets oorweeg vir die jeug het ons geld nodig om dit te kan doen.

 

'n Mens kan nou wonder of  die hoeveelheid kinders so 'n pos regverdig? Op die oomblik het ons so 65 kinders in die gemeente. Meeste van hulle tussen die ouderdom 2-9. Dit is ongeveer  25 gesinne, wat beteken dat  110-120 lidmate (ouers en kinders) deur so 'n bediening direk beinvloed word. Dit is 'n derde van ons gemeente. Die jeug (dooplidmate en jong families) is 'n groot deel van ons gemeente en  'n gesonde hoeksteen  vir die toekoms van die kerk. Dit is om hierdie redes dat ons wil belê in die geestelike opvoeding en grootword van ons kinders deur 'n pos te skep wat ons met geloofgelofteoffers befonds.

 

Wat is 'n geloofgelofteoffer? Dit is 'n maandelikse offer wat jy maak vir 'n spesifieke doel in die geloof. Die gelofte word jaarliks gemaak waar jy vir jouself die offer toewy vir die jaar en kan weer hernu die volgende jaar as jy sien hoe die bediening groei.'n Offer bo-op jou normale maandelikse dankoffer. So 'n offer gaan dan vir 'n spesifieke taak en word net daarvoor aangewend. As ons dus 'n geloofgelofteoffer gee vir die jeugbediening gaan dit spesifiek vir die doel om 'n pos te kan skep vir die kinders en om hul en hul families te bedien.Wat sou so 'n pos behels? Bediening van die familie in geheel, sondagskool en kinderkerk, familie of kinderkamp, asook toerusting van ouers ten opsigte van die geloofsvorming van jou kind.

 

Daarom vra ons(die kerkraad)of jy ('n ouer of nie) so 'n offer wil maak deur 'n debietorder of maandelikse inbetaling wat spesifiek hiervoor gaan. Jy kan dan vir Karien Zulch (jeugkommissievoorsitter) laat weet  dat jy  so deel van die projek wil word.

Kontak Karien:  karien@zulch.co

 
Johannes Stephanus Vorster
2 Feb. 1930 – 22 Des. 2016


Verlede jaar het Megan my gevra om iets te skryf vir die nuusbrief om die mense van die gemeente bekend te stel aan mekaar.  Ons het besluit om by ons geliefde oom John begin en alhoewel ek hom gewaarsku het ek kom drink tee, is die jaar verby sonder tee.  Op 22 Desember 2016 is oom John oorlede, maar sy vriend Kobus Geldenhuys, het een oggend oor ‘n koppie tee vir ons sy storie vertel.

John Vorster is gebore in Germiston, het daar gematrikuleer en gaan studeer in Pretoria.  Na sy studies gaan hy vir ‘n jaar Londen toe om meer kennis van antieke meubels op te doen – die res van sy generasie jare vooruit.  Daar ontmoet hy sy lewensmaat, Harley Gillis, saam met wie hy uiteindelik 58 jaar sou wees.     Hulle keer terug Pretoria toe en open ‘n suksesvolle reisagentskap en daarna die legendariese Red Shop antiekwinkel in Rosebank, Johannesburg.  Daar het John se vak gevind.  Antieke silwer was sy groot liefde en jy sou telkens instap en hom sien sit en poleer aan ‘n silwer erfstuk.

Kobus ontmoet John en Harley by ‘n braai 32 jaar terug in Pretoria en ‘n vriendskap ontstaan wat die toets van afstand en tyd deurstaan.    Hy vertel met heimwee van uitstappies na die teater en kuiers langs die Hennops.  Selfs ‘n reis Manchester toe en ‘n besoek aan die Mere Distrik – alles John en Harley se inisiatief.  En nie net Engeland nie.  Die twee het die wêreld platgereis in hul leeftyd.

In 2001 trek John en Harley Seepunt toe.  Kobus vertel hoe hy stom van verbasing vir John vra hoekom hy ‘n woonstel koop waarvan die uitsig heeltemal deur ‘n ander blok versper word sonder dat hy dit besef.  Sy antwoord:  “Hulle het sulke mooi klassieke musiek gespeel toe ek instap!”

So vyf of ses jaar terug kry Kobus ‘n oproep van John wat vra hy wil saam kerk toe kom. 
Vir die eerste maal sedert sy kinderjare vind John ‘n tuiste in die kerk, in sy laaste jare die hoogtepunt van sy week
.
Sedertdien was hy ‘n gereelde gesig by eredienste, basaars, etes en veilings.  En altyd gereed vir ‘n geselsie – veral met die kinders.  Ek vra vir Kobus wat het die verdieping in John se geloof teweeggebring.  Hy reken “vir John het dit altyd gegaan oor mense en oor liefde en dit het hy hier gevind”. 
Ons praat oor die wonder van ‘n verhouding wat 58 jaar lank hou.  Die geheim volgens Kobus wedersydse respek.  Hy is immers self 33 jaar saam met sy Stephen.  John het tot sy dood na Harley verlang. Harley was deel van elke gesprek, deel van sy menswees.  Na die dood van sy geliefde Harley het John sy troos by God gevind.
John en Harley sal dan ook die eerste plekke inneem in ons kerk se gedenkpilaar.  Die inskripsie op die plaatjie en die ligging heel bo aan die kerk se kant volgens John se streng instruksies.  Kobus vertel die testament is ewe puntenerig opgestel met elke item in die woonstel gelys saam met die erfgenaam.  Hy vertel lag-lag hy het ‘n skildery geërf, maar voor hy dit kon opeis, moes hy eers ‘n spesifieke bedrag aan die Kankervereniging skenk. 

My eerste herinnering aan oom John was by die kerk se eerste veiling:  hy het ‘n skaap gekoop, vorentoe gestap en vir Martin gesê hy gee die skaap terug om weer opgeveil te word en toe in die verbygaan terug na sy tafel sê hy vir ‘n lotjie van ons by ‘n raserige tafel:  “Julle moet julleself geniet hoor, geniet julleself!”  So asof hy hom verkneukel in iets waarvan ons nie weet nie en presies soos ek hom onthou:  vrygewig en jonk van gees.
John Vorster, met groot deernis groet ons jou met jou lekker lag, jou ewige liefde vir die lewe, jou vrolike humorsin, die mens vir wie dit altyd net oor die liefde gegaan het. 


DEUR:  Jobeana van Vreden
 

SONDAE SE BLOMME

 

Blomme in die kerk laat my altyd dink aan die dae , so hier in die 80's en selfs '90s waar die grootste blommerangskikkings voor in die kerk gestaan het! Die een beter as die ander en altyd word daar afgekondig en spesiaal dankie gesê aan tannie so en so vir die besonderse rangskikking. Soms alles baie intimiderend....

Miskien die dat ons dit deesdae so eenvoudig as moontlik hou sonder om dit af te skeep. Ons is so bang dit raak  'n monster van sy eie.

 

So wil ek graag baie dankie sê vir die wat verantwoordelik is vir die blomme op  Sondae in die kerk. Op die beurt kom julle en sit die blomme reg vir die dag se erediens. 'n Manier waarop jy God se huis verfraai vir die geleentheid waar God en sy kinders saam in die binnekamer “kuier”.'n Groot voorreg! En as jy deel wil raak hiervan kan jy gerus laat weet deur 'n epos of deur die kerkkantoor te skakel.


 
NUWE DOPELING!

ISLA JOOSTE
Marc en Carina Jooste se dogtertjie is gedoop op Kersdag 25 Desember 2016
Baie geluk aan die familie en vriende!
NUWE LIDMATE
BAIE WELKOM AAN ONS NUUTSTE LIDMATE.  ONS HOOP U VIND 'N TUISTE IN ONS GEMEENTE EN MAG GOD U VERBLYF HIER BY ONS SEËN.

NIEL BARNARD VAN HELDERBERG GEMEENTE

LOUWRENS BOSCH VAN RICHARDSBAAI NG GEMEENTE

JOHANN DE VILLIERS VAN PRETORIA- OOS GEMEENTE

DIE ELS GESIN: JOHAN, LUZETTE, CARIEN EN HENDRIK VAN AASVOËLKOP NG KERK

LEANDRI FOURIE VAN NOORDBRUG GEMEENTE

MARC JOOSTE VAN PIERRE VAN RYNEVELD GEMEENTE & CARINA JOOSTE  VAN HOOGLAND GEMEENTE

NICOL & MARELIZE SMIT VAN NGK KROKODILRIVIER

LIZE VILJOEN VAN BRANDWACHT GEMEEENTE

NITA VAN RENSBURG VAN STELLENBOSCH SENTRAAL

KOMMISSIES
 

Ons kerkraad bestaan uit 'n paar kommissies. Elkeen met sy eie verantwoordelikhede. Ons het 'n eiendomskommissie, finans, jeug en diensverhoudinge- kommissie. Indien jy as gemeentelid dalk enige vrae of voorstelle, of briljante idee  het vir 'n spesifieke kommissie nooi ons jou uit om die voorsitter te kontak van die betrokke kommissies. Hier volg die naam en nommers van die kommissies en hul voorsitters.
 

Finanskommissie:     Mnr Kobus Meiring – 082 4345439

Eiendomskommissie:    Mnr Lammies van Vreden – 083 6354243

Jeugkommissie:      Mev Karien Zulch – 083 4450980

Diensverhoudinge:      Mnr Carlo Froneman – 082 7875166

 
BELANGRIKE DATUMS

FEBRUARIE

05  EREDIENS 9:30
12  Biddag vir Opvoeding en Onderwys
12  NAGMAALDIENS 9:30
17 SEA POINT PLACE EREDIENS 9:30
19  EREDIENS 9:30
26  EREDIENS 9:30
26  Begin van Lydensweek
 
MAART

01  ASWOENSDAG
03  WERELDBIDDAG VIR VROUE
04  WERELDBIDDAG VIR MANS
04  TAMBOERSKLOOF BASAAR
05  EREDIENS 9:30 - Lydensweek 2
12  EREDIENS 9:30 - Lydensweek 3
17  SEA POINT PLACE EREDIENS 9:30
19  EREDIENS 9:30 - Lydensweek 4
20  SKOOLVAKANSIEDAG
21  MENSEREGTEDAG
26  EREDIENS 9:30 - Lydensweek 5
31  SKOLE SLUIT

KERKRAAD

OUDERLINGE
Andre du Plessis
Francois Kitshoff
Kobus Meiring
Louise Voigt
Chris Derksen


DIAKENS
Helena Gavera
Carlo Froneman
Xenia Oliver
Lammies van Vreden

Karien Zulch

PERSONEEL
DOMINEE  Martin Steyn
SKRIBA     Carlo Froneman
KOSTER    Agnes Vries
TUINIER    Wellington Sadimba
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*


*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|* unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
 
EREDIENS Sondag 9:30
KLEUTERKERK:  Sondag 9:30
KATAGESE:  Sondag 8:30

KANTOOR 021 439 6214
 
ADRES                                 DS. MARTIN STEYN                                        DONASIES
265 Hoofweg,                       SEL             083 321 8130                                Standard Bank
Seepunt                                EPOS          mrtnsteyn@yahoo.com                Seepunt
8005                                     PASTORIE  021 433 0901                                Rekening no. 071038663                                                                                                                                                Takkode 024109