*|MC:SUBJECT|*
Maandbrief  Mei/Junie 2017    Uitgawe 28

UIT DIE DOMINEE SE PEN...


Ek stap een oggend in Hall Road af om Ruth by die skool af te laai. Dit is so kwart oor agt, en die son sit al hoog al is dit vroeg winter. ‘n Koeler as gewone oggend. Langs die pad op die sypaadjie lê twee straatmense nog so onder die komberse en op die kartonne. Ek kyk maar so en dog dit is laat vir die ouens van Hall Road , hulle is al gewoonlik vroeg uit die vere. Ek laai Ruth af en stap terug verby die straatmense wat toe net besig is om op te staan. ‘n Ander persoon kyk hulle so aan en sê:” Julle lê laat, julle moet op julle pos wees.” Dit laat my toe dink……ja, almal van ons het ‘n pos, selfs die op die straat. Ons as christene het ook ‘n pos….. Hebreërs 4:7 staan: “Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie.”

Ds Martin


ONS GEMEENTE SE FINANSIES

 

Ons boekjaar het aan die einde van Februarie 2017 verstryk en ons het pas die verslag van ons Ouditeure ontvang. Danksy ons lidmate se weeklikse bank- en deurkollektes, die  volgehoue maandelikse dankoffers, die suksesvolle jaarlikse dankofferinsameling in Mei verlede jaar en dan veral ook die wonderlike fondsinsamelings met die jaarlikse basaar en veiling, kon ons feitlik ons jaarlikse uitgawes dek. Die Kerkraad is innig dankbaar teenoor elke lidmaat wat help om die Lig van hierdie Baken van Hoop brandend te hou.


Uit die state blyk dit egter ook baie duidelik dat as dit nie was vir `n reserwe wat deur die jare opgebou is uit bemakings en spesiale skenkings aan die Gemeente en wat goed op beleggings geplaas is nie, sou ons nie die mas kon opkom nie.

Die Kerkraad is bewus van sekere uitgawes wat in die huidige boekjaar aangegaan sal moet word. Daar is reeds begin met spesiale pogings om ons Sondagskoolwerk uit te brei en daar is dringende herstelwerk aan ons kerkgebou wat aandag sal moet geniet. Lelike en gevaarlike barste het begin verskyn en word erger en die orrel het ook dringende aandag nodig.


Ons wil graag weereens `n dringende beroep op lidmate doen om aan die Gemeente te dink wanneer U weer U testament in hersiening neem. As ons ons reserwes op hierdie wyse kan versterk, sal ons verseker dat ons nageslagte met groot waardering sal kan dink aan lidmate wat so verstandig was om die voortbestaan van ons Gemeente te versekerMnr. Kobus Meiring, Hoof Ouderling en Finanskommissie

 
DANKOFFERKOEVERTE

Baie dankie aan almal wat hul dankoffers met die dankoffer koeverte ingee. Maandelikse dankoffers is die gemeente se belangrikste manier van bydraes lewer. Dit maak dit vir die gemeente moontlik om te begroot op ‘n maandelikse basis.
Met die huidige posstelsel en die hoeveelheid mense wat elektronies betaal maak dit vir ons moeilik om die regte koeverte by die wonings uit te kry. Ons het daarom gedink dat ons die koeverte agter in die kerk op die sytafels te los sodat u self kan neem as u nog so u bydraes betaal en dan soos gewoonlik dit weer net in die kollekte bordjie plaas. Indien u nie gereeld by die kerk kan kom nie en steeds so ‘n bydra wil lewer.

 
TOTSIENS
AGNES 


Sy was ‘n instelling in die gemeente.  Altyd aan’t woel.  Presies, maar innemend.  Baas in die kombuis.  Sal haar koninkryk gee vir ‘n stuk steak met sampioensous en ‘n skyfie lemoenkoek.

Einde Maart 2017 het ons ons geliefde koster, Agnes, gegroet.  Sy is sak en pak uit die Kaap weg Steinkopf* toe om haar siek ma te gaan versorg en ek en Megan drink vir oulaas saam met haar tee tussen laaste groete en afskeide deur.

Sy vertel hoe sy in 1983 kom werk soek het in die Kaap met die Engels wat swaar op die Namakwalandse tong val.  Ek vra watter raad sy vandag die jong Agnes van toe sou gee, maar sy praat draaie om my vraag.  Sê net sy het “baie dingetjies gedoen en ander paadjies geloop” voor sy by Drieankerbaai beland het.


Agnes was vroeër deel van ‘n groep vroue in die gemeente wat hulself die Dorkas genoem het.
  (Ek moes dit gaan opsoek.  Handelinge 9 vertel die storie van Tabita, ook Dorkas genoem, wat oorvloedig in goeie werke was.)

 
Saam met die Dorkas het hulle gebid, ontbyte gereël, sangmiddae gehou, kos uitgedeel en verkoop en selfs ‘n dans in die burgersentrum gehou.  Sy vertel hul geheim was samehorigheid – geen plek vir persoonlike agendas en almal het honderd persent hul samewerking gegee.

Van die eerste besoek aan Drieankerbaai se gemeente kan sy net onthou hoe tuis sy gevoel het.  “Ek gaan maar die mense mis - elkeen met sy eie unieke manier.  En natuurlik die basaar!”


Die vooruitsig om haar siek ma te gaan versorg is onbekende terrein, maar sy spreek dankbaarheid uit vir die voorreg om dit te kan doen, al is hul twee sterk vroue wat mekaar na jare weer in een huis moet vind.

‘n Groot troos is dat Steinkopf aansienlik nader aan haar dogter op Kathu is van wie sy net nie genoeg kan kry nie.  Haar enigste seun is op die ouderdom van 26 aan longontsteking oorlede, ‘n seer wat elf jaar later nog vlak lê.

Met die groetslag word ons aangemaan om nou nie te gaan stilsit na haar vertrek nie.  “Die kerk kan doen met ‘n nuwe geslag Dorkas.  En moet tog nie my mense vergeet nie.”

Sy belowe sy kom drink weer tee een Sondag by Drieankerbaai.  Tyd om Ouma se lemoenkoekresep af te stof.
*Steinkopf feite (dankie Wikipedia)

Steinkopf is a town in Namakwa District Municipality in the Northern Cape province of South Africa.  Town some 45km north-north-west of Springbok. Formerly known as Kookfontein, it was established as a mission station of the London Missionary Society, but was later taken over by the Rhenish Mission. Named after the Reverend Dr Steinkopf, who visited England in 1842.


Deur:  Jobeana van Vreden

 

'N AAND SAAM MET STEF BOS
KOM GENIET 'N INTIEME AAND SAAM MET STEF BOS..... EN 'N OULIKE VERRASSING VIR PAPPA DIE VADERSDAG!
 

 

Drieankerbaai Gemeente bied aan: “’n Aand Saam Met Stef Bos”, die bekende en beminde Nederlandse sanger wat sy tuiste hier in Kaapstad kom maak het. Met ‘n vleuel klavier in die historiese Drieankerbaai kerkgebou (10 Maart 1880) en sy goue stem sal hy jou betower met treffers soos “Papa” , “Ik heb je life”, “My Land is Jou Land” ens.

Kaartjies kos R200 per persoon en is te koop by die kerkkantoor of https://www.quicket.co.za/events/29318-n-aand-saam-met-stef-bos/#/


 
NUWE DOPELING!

CHARLES DE WET

Naude en Carianne De Wet se seuntjie is gedoop op 30 April 2017

Baie geluk aan die familie en vriende!
NUWE LIDMATE

BAIE WELKOM AAN ONS NUUTSTE LIDMATE.  ONS HOOP U VIND 'N TUISTE IN ONS GEMEENTE EN MAG GOD U VERBLYF HIER BY ONS SEËN.

NAUDE & CARIANNE DE WET MET HULLE KINDERS: ROSE, CHRIS EN PATRICK VANAF STRAND-NOORD

JAKE & HANLIE RENNIE MET HULLE KINDERS EMMA EN ZACH VANAF WORCESTER-OOS

 
FONDSINSAMELINGS
Hierdie jaar was daar ‘n bietjie van ‘n skommeling in die program en het ons fondsinsamelings geleenthede geskuif.
Ons jaarlikse veiling is nou in Augustus in plaas van Oktober. Die basaar is steeds die eerste naweek van November en ons Jaarlikse tiendemaand dankoffer is in die eerste naweek van Oktober.
Ons het hierdie jaar ook ‘n konsert wat aangebied word op die 18de Junie. Stef Bos kom hier optree die Sondagaand  in ‘n solovertoning. Die kaartjies is te koop op quicket.co.za of diegene wat nie internet toegang het kan kaartjies koop by die kerkkantoor.
Onthou die volgende 
gemeente afsprake ....


HEMELVAARTETE: 25 MEI 2017

STEF BOS OPTREDE:   18 JUNIE 2017

VEILING:   3 AUGUSTUS 2017

10DE MAAND DANKOFFER: 1STE WEEK IN OKTOBER

BASAAR: 4 NOVEMBER 2017

KOMMISSIES
 

Ons kerkraad bestaan uit 'n paar kommissies. Elkeen met sy eie verantwoordelikhede. Ons het 'n eiendomskommissie, finans, jeug en diensverhoudinge- kommissie. Indien jy as gemeentelid dalk enige vrae of voorstelle, of briljante idee  het vir 'n spesifieke kommissie nooi ons jou uit om die voorsitter te kontak van die betrokke kommissies. Hier volg die naam en nommers van die kommissies en hul voorsitters.
 

Finanskommissie:     Mnr Kobus Meiring – 082 4345439

Eiendomskommissie:    Mnr Lammies van Vreden – 083 6354243

Jeugkommissie:      Mev Karien Zulch – 083 4450980

Diensverhoudinge:      Mnr Carlo Froneman – 082 7875166

 
BELANGRIKE DATUMS

MEI

07 EREDIENS 9:30
14 EREDIENS 9:30
16 KERKRAADSVERGADERING 19:00
17 SELGROEP 18:30
21 EREDIENS 9:30
25 HEMELVAARTETE 18:00
26 EREDIENS SEA POINT PLACE 9:30
28 PINKSTER SONDAG
29 PINKSTER 19:00
30 PINKSTER 19:00
31 PINKSTER 19:00
 
JUNIE

01 PINKSTER 19:00
04 PINKSTERFEES 9:30
11 NAGMAAL 9:30
14 SELGROEP 18:00
16 JEUGDAG
18 VADERSDAG
18 EREDIENS 9:30
18 STEF BOS 18:00 VIR 18:30
23 EREDIENS SEA POINT PLACE 9:30
25 EREDIENS 9:30
30 SLOLE SLUIT
 

KERKRAAD

OUDERLINGE
Andre du Plessis
Francois Kitshoff
Kobus Meiring
Louise Voigt
Chris Derksen


DIAKENS
Helena Gavera
Carlo Froneman
Xenia Oliver
Lammies van Vreden

Karien Zulch

PERSONEEL
DOMINEE  Martin Steyn
SKRIBA     Carlo Froneman
KOSTER    
TUINIER    Wellington Sadimba


KLIEK HIER VIR DIE

BLOMMELYS
 
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*


*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|* unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
 
EREDIENS Sondag 9:30
KLEUTERKERK:  Sondag 9:30
KATAGESE:  Sondag 9:00

KANTOOR 021 439 6214
 
ADRES                                 DS. MARTIN STEYN                                        DONASIES
265 Hoofweg,                       SEL             083 321 8130                                Standard Bank
Seepunt                                EPOS          mrtnsteyn@yahoo.com                Seepunt
8005                                     PASTORIE  021 433 0901                                Rekening no. 071038663                                                                                                                                                Takkode 024109