GELOOFSGEMEENSKAP

Brei, hekel en mooi goedjies maak.  Ons kom bymekaar eerste Woensdagaand van elke maand, en hekel en brei saam.  Vir vriende en gemeente... kontak Megan 082 390 7710 vir meer informasie.